درخواست تبدیل شدن به مدرس

ارسال درخواست تبدیل شدن به مدرس برای تدریس در سایت

با ارسال درخواست و تایید توسط مدیریت می توانید به یک مدرس در سایت تبدیل شوید و دوره های خود را بسازید و کسب درآمد کنید.
از هر دوره ۲۰ درصد سهم سایت است و مابقی بدون کسری به حساب شما واریز خواهد شد. پس از ثبت نام در سایت و تکمیل اطلاعات قسمت پایین ما با شما تماس خواهیم گرفت.

چگونه به یک مدرس تبدیل شویم؟

در اینجا می توانید به یک مدرس تبدیل شده و کسب درآمد کنید

لطفا برای ارسال درخواست وارد شوید !